Före Berta Hermanssons tid var undervisningen i söndagsskolan svårbegriplig. Det var ofta en präst som höll rena föreläsningar utan hänsyn till barnens ålder. Berta ansåg att söndagsskolan borde handla om barnets värld. Helt resolut tog hon ut barnen i naturen för att se på skapelsens under istället. I och med detta tänkande var Berta inget mindre än en föregångare.

Förutom att undervisa själv arbetade hon med att utbilda nya lärare inom Söndagsskolförbundet. Förbundet höll till i Johannesgård i Haga, inte långt ifrån nuvarande Bertahemmet. Berta ville framförallt fostra barnen till goda medmänniskor. En god medmänniska visar ansvar och hänsyn, och delar med sig. Som alla goda pedagoger föregick Berta som ett gott exempel själv både i och med sin osjälviskhet och med sin givmildhet. Dessutom var hon en hejare på att skaffa fram pengar till verksamheten. De som minns påstår att hennes försämrade hörsel på äldre dagar bidrog till att kassan växte. Allra sämst var hörseln nämligen när pengaherrarna inte ville skiljas från sina slantar.

Trots att Berta trappade ner undervisningen med åren satt hon med på utbildningarna och skaffade fram medel för arbetet ända fram till sin död 1944.

Så Berta brann för de unga. Varför kallar man ett hem för äldre efter henne?

Söndagsskolförbundet fick nya lokaler i Haga 1925. På invigningen var det någon av eldsjälarna som kläckte idén i förbigående. Han tänkte sig att det i grannskapet skulle byggas ett hem, som kunde ”bliva rekreationsplats för någon, måhända flere trogna, trötta söndagsskolelärare.”

Tomten fanns redan då. Men vägen till konkreta planer var lång. Det dröjde flera decennier innan någon bestämde sig för att överföra idén till verklighet. Det visade sig vara en utdragen process, och det dröjde till 1966 innan den sista biten föll på plats i och med att banklånet beviljades. Den första grävskopan körde upp på tomten dagen efter beskedet.

Hemmet stod klart 1967. Det var självklart för grundarna att hemmet skulle bära namnet Berta Hermanssons minne.

Hemmets filosofi står på samma grund som Berta Hermanssons. Bertahemmet drivs utan egen vinning, och med stora mått av empati och medmänsklighet.