Välkommen till Bertahemmet

Bertahemmet är ett privat, svenskspråkigt pensionärshem i trivsamma Södra Haga i Helsingfors.
Bertahemmet har två sektioner: ett servicehus för hyresgäster (Hjältevägens seniorhus)
och en omvårdnadsavdelning med vård dygnet runt (Bertahemmets vårdavdelning).
Bertahemmet grundades 1967 och drivs av Finlands svenska söndagsskolförbund rf.

Vem är du?

Är du pensionär

som söker nytt boende?

Du har tagit steget ut ur arbetslivet och tycker att det vore trevligt med människor i samma livssituation som grannar.

Du börjar tycka att det är rätt skönt med ytterdörrar som går upp med ett knapptryck, för att inte tala om att ha hiss i huset.

Du vill behålla din självständighet, och det mesta vill du göra själv. Men tanken att det finns tillgång till service och vård i ditt hus känns bra.

Vi tror att du skulle trivas på Hjältevägens seniorhus.

Tryck här

Är du anhörig

som söker vårdplats för en närstående?

Människan i ditt liv har varit med om en förändring. Förändringen gör att vardagen hemma blivit alltför knepig att klara av på egen hand, eller ens med din hjälp. Minnet har kanske börjat svikta, eller kanske är det kroppen som inte längre ställer upp som förr.
Du söker nu ett hem där vänliga vårdare tar över ansvaret; vårdare som vakar dygnet runt.

Vi föreslår att ni bekantar er med Bertahemmets helpension.

Tryck här